13/04/2024
Athens, GR 19 C

Systecom: Η αξία της χρήσης εργαλείων διαχείρισης των ψηφιακών μέσων

Η απειλή των επιθέσεων στον κυβερνοχώρο είναι διαρκώς παρούσα, με τους οργανισμούς ανεξάρτητα του τομέα που δραστηριοποιούνται και του μεγέθους τους, να είναι ευάλωτοι στον κίνδυνο παραβίασης των δεδομένων τους.

Οι ομάδες ψηφιακής ασφάλειας και πληροφορικής, προσπαθούν να χαράξουν πολιτικές και να θέσουν προτεραιότητες, όμως ταυτόχρονα έχουν να διαχειριστούν τεράστιους όγκους ειδοποιήσεων από τις συνεχώς αυξανόμενες επιθέσεις. Επιπλέον παράγοντες που δυσχεραίνουν το έργο τους, είναι ο ταχύτατος ρυθμός του ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων και οι ολοένα και πιο σύνθετοι κανονισμοί και ρυθμιστικές οδηγίες, στους οποίους καλούνται να συμμορφώνονται.

Όλα τα παραπάνω, σε συνδυασμό με την αύξηση των OT και ΙοΤ συσκευών, καθιστούν ανέφικτη την πλήρη γνώση και καταγραφή για το πόσα και ποιά ακριβώς ψηφιακά μέσα χρησιμοποιούνται στην ευρύτερη υποδομή τους (ΙΤ Devices, cloud assets, OT , ΙοΤ) και κατ’ επέκταση την διαχείριση τους.

Καθίσταται λοιπόν αναγκαία η χρήση εργαλείων διαχείρισης των ψηφιακών μέσων (IT Asset Management), προκειμένου να γίνεται αυτοματοποιημένα η καταγραφή, η παρακολούθηση και η συντήρηση τους.

Επιχειρησιακά, τα οφέλη που επιφέρει η εφαρμογή μιας τέτοιας λύσης είναι πολλαπλά και συνοψίζονται στα παρακάτω:

•        Αποτελεσματικότερες προμήθειες και εξοικονόμηση κόστους

•        Αυξημένη ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και έλεγχος συμμόρφωσης

•        Βελτιωμένη λήψη αποφάσεων χάρη στην ορατότητα των ψηφιακών μέσων σε πραγματικό χρόνο

Για να καλύψουμε την συγκεκριμένη ανάγκη με μια τεχνολογία που η εφαρμογή της θα δώσει προστιθέμενη αξία στους οργανισμούς που την υλοποιούν, έχουμε συνάψει συνεργασία με την Armis, την εταιρεία που πρωτοπορεί στον τομέα του Security Asset Μanagement.

Πιο συγκεκριμένα, η εφαρμογή της λύσης με την βοήθεια των εξειδικευμένων συμβούλων τεχνολογίας της SysteCom, έχει ήδη βοηθήσει ομάδες ασφαλείας οργανισμών να:

–        Ανακαλύπτουν όλες τις συσκευές στο περιβάλλον τους, managed , unmanaged , ΙοΤ , ΟΤ μέσω συλλογής πληροφοριών από υπάρχουσες λύσεις ασφαλείας και υποδομές (π.χ. Active Directory, vulnerability management tool, EDR κ.λπ.), αλλά και από το ίδιο το δίκτυο στο οποίο είναι συνδεδεμένα, παρέχοντας ολοκληρωμένη εικόνα των συσκευών τους.

–        Εντοπίζουν τους κινδύνους ,τα τρωτά σημεία και τα κενά ασφαλείας στο περιβάλλον τους, εφόσον τους παρέχεται σε πραγματικό χρόνο συνεχής αξιολόγηση του κινδύνου για κάθε συσκευή με βάση τα χαρακτηριστικά της και τη συμπεριφορά της συνδυάζοντας και το ιστορικό των συνδέσεων της, και έχουν ορατότητα για το ποιες συσκευές είναι εκτεθειμένες  και έχουν κενά ασφαλείας.

–        Επιβάλουν αυτοματοποιημένες πολιτικές ασφαλείας, προστατεύοντας τις συσκευές, εξασφαλίζοντας ότι ακολουθούν τις καλύτερες πρακτικές και έχοντας την δυνατότητα να θέσουν σε καραντίνα όποια συσκευή κρίνεται απαραίτητο.

Όλες οι παραπάνω ενέργειες είναι μη παρεμβατικές στα ψηφιακά τους μέσα και στο δίκτυο τους, καθώς η τεχνολογία της Αrmis δεν χρησιμοποιεί agent (agentless).

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 211 180900 ή στο technology@systecom,gr.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο για την αξία της χρήσης εργαλείων διαχείρισης των ψηφιακών μέσων στον ακόλουθο σύνδεσμο:

Previous Article

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας: Μέτρα μείωσης του Ενεργειακού κόστους

Next Article

Η CPI δίνει το παρόν σε Σεμινάριο Πρώτων Βοηθειών

You might be interested in …