27/05/2024
Athens, GR 21 C

Ανοικτός διαγωνισμός για έργο υποστήριξης του Ταμείου Ανάκαμψης

Η ΚτΠ Μ.Α.Ε ανακοινώνει τη Διενέργεια Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοικτού Άνω των Ορίων Διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης “την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής”, για το έργο : «Πλατφόρμα Υποστήριξης του Ταμείου Ανάκαμψης για την παρακολούθηση των έργων, προγραμμάτων και δράσεων» με Κωδ. ΟΠΣ: 5215695, του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».

Αντικείμενο του έργου, που έχει προϋπολογισμό 2.711.290 ευρώ, αποτελεί η επιτελική παρακολούθηση της εξέλιξης των προγραμμάτων και προϋποθέτει τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός αποτελεσματικού συστήματος διοικητικής πληροφόρησης με στόχο αφενός τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων, από το πρωτογενές και από τρίτα συστήματα (διαλειτουργικότητα), και αφετέρου την υλοποίηση συγκεντρωτικών αναφορών (dashboards) παρακολούθησης της εξέλιξης του Προγράμματος, των οροσήμων, στόχων και δεικτών απόδοσης (KPIs) των έργων.

Θα υλοποιηθεί ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα (ΟΠΣ) που θα καλύψει το σύνολο των αναγκών του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0». Επίκεντρο του ΟΠΣ θα αποτελούν τα έργα, προγράμματα και μεταρρυθμιστικές δράσεις που θα εκτελούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ακολουθώντας τα σε όλη την διαδρομή της εκτέλεσης τους από το αρχικό στάδιο υποβολής μέχρι την ολοκλήρωση τους και την καταβολή της προβλεπόμενης οικονομικής στήριξης. Η καταγραφή των δράσεων και των έργων θα πρέπει να περιλαμβάνει όλη την απαραίτητη πληροφορία για την ολοκληρωμένη διαχείρισή τους.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

Previous Article

33,2 εκατ. ευρώ στον e-ΕΦΚΑ για την ψηφιοποίηση των ενσήμων πριν από το 2002

Next Article

Η Vodafone αναβαθμίζει αποφασιστικά τις υπηρεσίες συνδεσιμότητας

You might be interested in …